5 elementen

Alles om ons heen is te herleiden naar 5 elementen. Aarde, water, vuur, lucht en ruimte. Aangezien alles op aarde uit deze vijf elementen bestaat, heeft ook alles een combinatie van deze eigenschappen. Neem dit vooral niet te letterlijk, maar zoek naar de betekenis.

Aarde is al het materiële, datgene wat zorgt voor vorm en stevigheid. Water is elk vloeistof. Vuur is alles wat straalt en glanst. Lucht is al het gasvormige en Ruimte is alle leegte.

Ademhalen

Ademhalen zorgt voor leven, voor energie. Je adem maakt duidelijk hoe je je voelt.

Balans

Balans tussen zacht en hard, licht en stabiel, yin en yang

Concentratie

Concentreer en focus je op je houdingen en je bewegingen en laat je daardoor niet meer afleiden door alles om je heen.

Doorzettingsvermogen

Door toch nog die extra stap te zetten en door te zetten, haal je meer voldoening uit datgene wat je doet.

Drishti

Focus en intentie. Je laat je zintuigen niet de vrije loop en kijkt niet meer om je heen.

element aarde

Aarde is de meest vaste vorm van de elementen. De stabiliteit van de grond onder je voeten. De voedingsbodem om vanuit te groeien en waar de wortels stevig in verankerd worden.

De kwaliteiten van aarde zijn stabiliteit, stevigheid en rust. Als dit element in balans is voel je je geaard en veilig. Je staat stevig voor datgene wat jij belangrijk vindt.

Element lucht

Lucht is letterlijk de zuurstof die we inademen. Lucht is overal en heeft een verbindende werking. Want wat zit er tussen jou en het dichtstbijzijnde object? Lucht.

De kwaliteiten van element Lucht zijn nieuwsgierigheid, lichtgewicht en plezier. Als element lucht in balans is denk je makkelijk in oplossingen. En ben je in staat negatieve gedachtes om te buigen naar iets positiefs.

Element ruimte

Ruimte is het minst tastbare element van de 5 elementen. Het is niet iets wat je om je heen ziet, maar wel iets wat je voelt en ervaart. Er is geen begin of einde. Alles is met elkaar verbonden. Niet alleen via lucht, maar ook via energie.

De kwaliteiten van ruimte zijn grenzeloosheid, helderheid, vrijheid en innerlijke wijsheid. Als het element in balans is, voel je ruimte in je leven. Je hebt heldere gedachten en een duidelijke missie.